Social Impact Hub

De Social Impact Hub is een doelgerichte leeromgeving waar studententeams de ruimte krijgen om te transformeren tot changemakers en samen oplossingen te ontwikkelen die een directe impact op de maatschappij hebben.

‘How to save the planet’


Als onderwijsinstelling hebben we naast het opleiden van professionals een maatschappelijke rol. De jongere generatie hechtveel waarde aan over waar, hoe en met wie ze leren, en wat hun directe toegevoegde waarde is m.b.t. maatschappelijke impact. De huidige generatie leeft veel meer met het vraagstuk ‘how to save the planet?’

Doordat de planeet in erbarmelijke staat verkeerd, zijn onze sociale en technische systemen continue in transitie. Denk hierbij aan de energietransitie, onderwijsuitdagingen, de grillige financiele markt en woningnood. Het aanpakken en oplossen van deze uitdagingen vraagt om creativiteit, adaptief en innovatief vermogen van toekomstig professional.

Binnen de Social Impact Hub staan dit soort grotere vraagstukken centraal. Onze missie is om oplossingen te versnellen, zodat we kunnen leven in een doelgerichte wereld waar mensen en planeet floreren.

We hebben drie focusgebieden

01

Climate change:

Om de uitdagingen van een veranderendklimaat aan te gaan, zijn nieuwe materialen en processen nodig voor de manierwaarop we energie produceren, verplaatsen, opslaan en gebruiken. We werken aanhet beperken van de ernstigste gevolgen van klimaatverandering en bouwentegelijkertijd aan de ruggengraat van onze economie voor de komende decennia.

02

Human care:

Menselijke zorg gaat verder dan alleen gezondheid. Wekijken ook naar de kwaliteit van leven, het verbreden van mogelijkheden voor demens die beperkingen ervaren. We doen dit door het samenbrengen van biologie, materialen, techniek en AI om een gezonde, levendige wereld mogelijk te maken.

03

Circulair economy:

Binnen dit focusgebied bekijken we het model van productie en consumptie waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, geleased, hergebruikt, gerepareerd, opgeknapt en gerecycled. In de praktijk betekent dit dat afval tot een minimum wordt beperkt.

Wij versnellen verandering door:

- Studenten te laten werken en leren in multidisciplinaire studentteams (mbo & hbo & wo);

- Studenten te laten werken aan zelfgekozen vraagstukken;

- Langduriger te werken aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardige oplossingen die echt tot uitvoering worden gebracht.

De Social Impact Hub is voor studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld de plek waar op een betekenisvolle manier geleerd & geïnnoveerd wordt. Het is van cruciaal belang dat studenten van meerdere onderwijsniveaus en organisaties met elkaar kunnen samenwerken in de studententeams. Binnen de hub kan een student van het MBO of HBO een 2e en/of 3e jaars. Op termijn moet het ook voor 4e jaars uit zowel het mbo/hbo als wo moet het mogelijk zijn om binnen de hubs af te studeren.

Voor Fontys
Onderzoekers van Fontys en of andere onderwijsinstellingen kunnen vanuit hun onderzoeksonderwerp en expertise aanhaken in de Social Impact Hub en integreren in een studententeam. Dat betekent dat er zowel actiegericht ontwerpend-onderzoek wordt gedaan in relatie tot het vinden en realiseren van oplossingen.

Do you have a project in mind?

Let's get in touch!

We are looking forward to hear your thoughts.
Write us, let's have a chat.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please refresh and try again.